Samarbeten

Oxy Group (www.oxygroup.se)
Här ingår jag som en av ett 20-tal fantastiskt duktiga konsulter som täcker in allt du behöver inom området Hållbara medarbetare och affärer. Hela idén bakom Oxy Group att syresätta organisationer på bästa sätt. Gå in och kika på vårt erbjudande eller kontakta Kricka (kristina.sundbaum@oxygroup.se) eller Annie (ann-sofie.forsmark@oxygroup.se).


Viktoria Saxby (www.hopecomms.com)
Tillsammans med jämställdhetsexperten och föreläsaren Viktoria erbjuder vi rådgivning och aktiviteter inom jämställdhet, affärsmannaskap, inkludering, jargonger, HR-rollen, kommunikation, ledarskap, maskulinitetsnormer, intersektionell mångfald etc. 

 

Executive HUB (www.executivehub.se)
Denna Community tillhandahåller exklusiva nätverk för ledare och styrelseledamöter. Jag är knutet till huben som konsult och medlem i dess Advisory Board. Här erbjuds forum för erfarenhetsutbyte och utveckling, samt skräddarsydda konsulttjänster och utbildningar. Är du intresserad av medlemskap så kontaktar du Katarina Edvall (katarina.edvall@executivehub.se)