Spelet "The Game" 

Pris: 900kr

Detta är spelet som får i gång dialog, samtal och diskussioner kring jämställdhet, mångfald och inkludering på jobbet. Du kan spela det med ditt team på fikarasten, 1:1 med eller mot bästa kollegan, tävla i grupp mot andra kollegor eller avdelningar samt med plocka med spelet till nästa After Work. Spelet består av 70 kort fördelat på 5 kategorier – Bra att veta, Sant eller falskt, Best practice, Viktigt att veta och Vad skulle du gjort? Alla kort finns med både engelsk och svensk text.

För dig som redan köpt spelet: Här kommer tips och råd på hur ni kan få ut det bästa av spelet. Det finns flera olika sätt att spela

  1. Lag. Dela upp er i ett eller flera lag. Ni behöver en kortlek per lag. Ni bestämmer hur många - och vilka – kort ni ska gå igenom innan ni återsamlas (t ex kort 1-10 eller de två första i varje kategori). En person per lag utses till "objektiv" domare/facilitator. Domaren drar ett frågekort och laget löser dilemmat tillsammans. Domaren avgör om det blir poäng med vägledningen av svaret på baksidan av kortet. Flest poäng/rätt vinner. 
  2. 1:1. Spela i par mot varandra. Turas om att dra kort och diskutera därefter varje dilemma/fråga. Varför inte utmana chefen på en match? 
  3. Dubbel/Mixed. Om ni är flera par som spelar samtidigt så kan ni i stället spela ihop mot andra par. Ni behöver då en kortlek till varje par. Här blir ni själva domare vilket förutsätter extra stor ärlighet och tillit. Tips för kategori Gul/"Vad skulle du gjort?". Här finns i många fall inget "rätt" svar utan här är det upp till domaren att bestämma om diskussionerna varit tillräckligt nära den föreslagna lösningen.

Lycka till och kom ihåg! Syftet är diskussioner och dialog – att vinna är bara en bonus.